Personakt

1023 Malin Ersdotter

Bosatt:mellan 1668 och 1710 Kopparbergs Län, Stora Skedvi, Nygården 1)
Död:9/6 1717 Kopparbergs Län, Stora Skedvi, Nygården 2)Salig Malin salig Kristoffer Anderssons änka från Nygården, är född i Elingbo av ärliga och kristeliga föräldar och äkta säng. Född på nytt genom dop och kristendom, kunde väl gör reda för sina kristendomsstycken, såväl i som utan bok. Allt ständig haver hon varit hemma hos sina saliga kära föräldrar och som en lydig dotter dem till handa gått till dess hon blev sina 22 år, då hon kom i äktenskap med sin salig kära man. Med honom hon i en god och äktenskaplig kärlek, sammanlevde i 40,5 år. Deras äktenskap har Gud välsignat med 4 söner och 2 döttrar, av vilka 2 söner äro i herranom. Änka haver hon varit uti 11 år och 12 veckor. Vad äntligen denne salig hustruns leverne igenom anbelangar så är församlingen till förne väl bekant, att hon alltid fört ett stilla och saktmodigt leveverne. Begått sig väl med grannar och närgrannar. Gack till herrans hus och tempel och som oftast begått Herrans Heliga och Högvärdiga nattvard. Vilket hon och sistlidna Kristi Himmelfärdsdag gjorde samma dag, emot morgonen begynte hon klaga över någon opasslighet. Läste hon väl och vackert för sig, före än hon gick att vila, då hon utbrast och sade, Herre Jesu anamma nu min anda. Gud hörde och hennes bön och förlossade henne från denna världen samma natt, kl 1, då hon i största tysthet avsomnade.
Hon avled den 9 juni 1717.
Hennes ålder voro 73 år , 10 månder och 2 veckor.
 

Barn med 1022 Kristoffer Andersson

Barn:
Erik (1671 - )
511 Lisbet Kristoffersdotter (1684 - 1763)
Olle (1703 - )
Mats (1705 - )
Erik (1710 - )
Anna (1711 - )

Noteringar

Malins nämns bara i Lisbet Kristoffersdotter dödsruna. Där står " fadern Christoffer Andersson i Nygården och modern hustrun Malin Ersdotter........"
Källa Kopparbergs län, Stora Skedvi: F:8 sid 310.


Källor

1)AI:1 sid 73
  
2)F::2 sid 36