Personakt Antavla

255 Lisbet Hansdotter

Blev 68 år.

Far:510 Hans Andersson (1689 - 1743)
Mor:511 Lisbet Kristoffersdotter (1684 - 1763)

Född:12/3 1730 Kopparbergs Län, Stora Skedvi, Landa 1)
Döpt:13/3 1730 Kopparbergs Län, Stora Skedvi 1)Faddrar:
Anders Rsson i Landa
Anders Gabrielsson
 
Bosatt:mellan 1789 och 1809 Kopparbergs Län, Stora Skedvi, Hammarsmedsbo 2)
Död:6/12 1798 Kopparbergs Län, Stora Skedvi, Hammarsmedsbo 3)På denna helgade morgonstund, till dess vilorum beledsagat nu vår i Herran avlidna kristendomssystern, nämnligen Eric Anderssons kära hustru Elisabeth Hansdotter ifrån Hammarsmedsbo, vilken var född uti Landa år 1730 den 12 mars, av ärliga och kristeliga föräldrar.
Fadern Hans Andersson och modern hustrun Elisabeth Christoffersdotter, vilka straxt efter födelsen drog behörig försorg om denna sin kära dotters andeliga, nya födelse, som genom den heliga döpelsens sakrament. Varest i de yngre åren låto henne väl och försvarligen undervisats uti de stycken som nödigt fordrades till den kristendomskunskap. När hon varit 24 och ett halvt års ålder fogade den Högsta försynen henne uti ett kristlovligt äktenskap. Första gången med sin före detta avlidna kära man och make, med honom hon i god äkta kärleklevde samman ett år och nio månader. Och berörda tid blivit av Gud välsignad med en dotter, som alleredan är före sin kära moder i evigheten föregången, uti Gudelig given hast och saktmodighet var hon nu för ett år och trenne månader. Sedan fogade den Högste försynen henne för 2:a gången i äktenskap med sin nu i dödligheten efterlevande kära man och make med vilken hon i lika god äkta kärlek levat samman 41 år och under berörda tid blivit av Gud välsignad med
5 barn, 3 söner och 2 döttrar vilka alla leva och sin kära moders jordefärd i dag behedrat. Hennes leverna har varit fridsamt och förtroligt med alla sina kära bevistare och anhöriga, varför hom och alltid vafrit mycket älskad.
Hennes sjukdom bestod av svår lungsot varest hon i flera år varit plågad och tillika av andtäppa varest hon i 9 dygn varit sängliggande. Herrans Heliga Nattvard undfick hon hemma på sin sotasäng och berättas hon ofta läsa Psalm No 370 verserna 5 och 6, så lydande: Mina kläder klädas av min syndogud begrovs etc.
Hörde i nåder hennes böner och förlossade henne och allt sitt lidande genom nu saktmodig död, den 6 december 1798, kl 10 efter middagen i en ålder av 68 år 8 månader och 25 dygn.
Hon begravdes den 16 december 1798.
 
Begravd:16/12 1798 Kopparbergs Län, Stora Skedvi 4)

Äktenskap med 254 Erik Andersson (1711 - 1800)

Vigsel:9/10 1757 Kopparbergs Län, Stora Skedvi 5)Änkemannen Erik Andersson Hammarsmedsbo
Elisabet Hansdotter Hammarsmedsbo
 
Lysning:25/11 1757 Kopparbergs Län, Stora Skedvi 6)

Barn:
Erik (1759 - )
Jan (1760 - )
127 Margareta Ersdotter (1763 - 1803)
Anders (1765 - )
Lisa (1772 - )

Noteringar

Lisbet var änka efter soldaten Anders Skrika, gifta 1754
Erik var änkeman efter Margareta Matsdotter


Källor

1)C:2 sid 121
  
2)AI:8a sid 273
  
3)C:4 sid 354
  
4)C:4
  
5)C:3 sid 191
  
6)C:3