Personakt Antavla

505 Karin Andersdotter

Blev 72 år.

Far:1010 Nämndeman Anders Hansson (- 1716)
Mor:1011 Margareta Andersdotter (1663? - 1740)

Född:20/2 1704 Kopparbergs Län, Hedemora, Tiärnan 1)
Döpt:25/2 1704 Kopparbergs län, Hedemora 1)
Bosatt:mellan 1735 och 1753 Kopparbergs Län, Stora Skedvi, Hällbo 2)
Död:24/11 1776 Kopparbergs Län, Stora Skedvi, Hällbo 3)På denna gudeliga helgade dags morgonstund äro denna vår i herran om saliga kristendomssyter jorden överlämnad om vilkens födelse förda leverne och sista slut. Följande korta berättelsen är att avlämna den förra var avlidna Jan Hanssons efterlåtna änka salig hustrun Karin Andersdotter från Hällbo. Vilken varit född uti Hedemora församling år 1704, den 21 februari, av ärliga och kristeliga föräldar sedan före detta Anders Hansson och modern hustrun Margareta Andersdotter, vilka straxt efter den natteliga födelsen nu låtit tillbörligen besörja om sin kära dotters andeliga nya födelsen, som sker medelst åtstundandet av den Heliga Döpelsens sakrament.
I barnaåren blev hon väl och berömligen uppfostrad samt försvarligen undervist uti den sanna salighetsläran. År 1732 på sitt 28:e åldersår inträdde hon medelst Guds heliga försyn och skickelse i äktenskap med sin före detta avlidne käre man och make med vilken hon under förnöjelig äktenskapskärlek sammanlevde i mot 10 år, och under nyssnämnda tid blevo av Gud välsignad med 3 söner och 1 dotter, av vilka nu allenast 1 dotter sin kära moder överlever. Och med barnslig ömhet beklagar sin kära moders frånfälle.
Änka har hon nu levat in emot 34 år. Hennes leverne har varit ärbart gudfruktigt och stilla. Och bestående sjukdomen så har hon nu i flera åren varit plågad av andtäppa och tillstötande ålderdomsmedförande bräcklighet, varest hon uthärdade allenast 2 dygn.
Herrans Heliga Nattvard undfick hon under Gudelig beredelse och andakt för en liten tid sedan här i kyrkan.
Beredde sig till ett saligt avlidande med böner och andaktiga suckningar såsom att anföra.
Gud hörde hennes böner och suckningar och förlossade henne ur denna jämmer och andefulla världen, genom nu stilla salig död en 24 november 1776, kl 7 om aftonen med ålder av 71 år 8 månader och 10 dygn.
Hon begravdes den 8 december.
 
Begravd:8/12 1776 Kopparbergs Län, Stora Skedvi 3)

Barn med 504 Johan Hansson (1703 - 1742)

Barn:
Margareta (1735 - )
252 Jan Jansson (1742 - 1775)

Källor

1)CI:3 sid 102
  
2)AI:3 sid 438
  
3)F:10 sid 273